Przysiega małżeńska

Ślub zawierany jest podczas mszy świętej, w trakcie której Kapłan zadaje narzeczonym następujące pytania:1. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

2. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia?

3. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Po każdym zadanym przez księdza pytaniu narzeczeni powinni wspólnie, głośno i wyraźnie odpowiedzieć TAK CHCEMY lub samo CHCEMY.Przysięga małżeńskaNowożeńcy stojąc pod ołtarzem zwróceni do siebie podają sobie prawe dłonie, które ksiądz przewiązuje stułą. Najpierw Pan młody powtarza za kapłanem słowa przysięgi:Ja (imię pana młodego)

biorę sobie Ciebie (imię młodej pani) za żonę

i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i Wszyscy święci.Ten sam tekst z zamianą imion powtarza jako druga młoda pani.

Młodzi ślubują sobie, więc dobrze gdy patrzą sobie w oczy!

Złożenie ślubowania jest równoznaczne z zawarciem sakramentu małżeństwa.Zakładanie obrączek

Pierwszy obrączkę zakłada młody pan swojej żonie a następnie jako druga młoda pani swojemu mężowi.

Podczas zakładania młody pan mówi słowa:

Żono przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Analogicznie, żona mówi:

Mężu przyjmij tę obrączkę...Według przesądów obrączek nie wolno zgubić ani zapomnieć. Jeżeli upadną na ziemię to podnieść może je jedynie ksiądz, ministrant lub świadek.W takich chwilach warto pomyśleć także o dobrym udoukumenyowaniu tego wydarzenia, dlatego z czystym sumieniem polecamy państwu, ambitną FabrykaObrazu.net , która całościowo ( wideofilmowanie + fotografia) obsłuży Państwa Ślub