Poniżej przedstawiamy panoramę wokół naszego portu. Do obejrzenia panoramy wymagany jest program Apple QuickTime,
którego można ¶ci±gn±ć tutaj.